Authors: Wojciech Pacuski, Magdalena Grzeszczyk, Karol Nogajewski, Aleksander Bogucki, Kacper Oreszczuk, Julia Kucharek, Karolina E Połczyńska, Bartłomiej Seredyński, Aleksander Rodek, Rafał Bożek, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Slawomir Kret, Janusz Sadowski, Tomasz Kazimierczuk, Marek Potemski, Piotr Kossacki

Nano Letters 2020 20 (5), 3058-3066

DOI: 10.1021/acs.nanolett.9b04998